image image
ประกาศ เมนูใบนำส่งตัวอย่าง ระบบคัดกรองฯ ขัดข้อง เนื่องจากขณะนี้ การใช้งานเมนูใบนำส่งตัวอย่างของระบบคัดกรองฯ (NNSPLimsPlus)  โดยการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Microsoft Excel เกิดขัดข้อง ดังนั้นสถานพยาบาลสามารถส่งข้อมูลมารดาได้โดยการลงข้อมูลทีละรายเท่านั้น ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากเมนูดังกล่าวสามารถใช้งานได้เป็นปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบและขออภัยในความไม่สะดวก  
ประกาศ เรื่อง กระบวนการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด เพื่อให้โรงพยาบาลและสถานบริการที่ใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดของประเทศ มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองฯ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงขอเรียนชี้แจงถึงวิธีการปฏิบัติงาน ในรูปแบบ Flow chart ดังต่อไปนี้ คลิกเพื่อดู อนึ่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังคงดำเนินการตรวจคัดกรองฯ แจ้งผลการตรวจ และขอรับผลการตรวจยืนยันจากโรงพยาบาล/สถานบริการ เหมือนเช่นเคยปฏิบัติ และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติใดๆ

neoscreen

21 กุมภาพันธ์ 2557

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดป้องกันโรคเอ๋อ ด้วยการเก็บเลือดจากทารกแรกเกิดที่มีอายุมากกว่า 2 วัน หยดลงบนกระดาษซับเลือด และนำเลือดมาตรวจวัดระดับไทรอยด์สติมูเลติงฮอร์โมน หรือ TSH หากผลตรวจเลือดทารกมีระดับ TSH ตั้งแต่ 25 mu/L แสดงว่าร่างกายผลิตไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ ทางโรงพยาบาลจะรีบติดตามตัวมารักษา หากไม่ได้รับการรักษาภายในอายุ 2 สัปดาห์ ทารกจะมีระดับไอคิวลดลงกว่าที่ควรจะเป็น และถ้าปล่อยทิ้งไว้นานกว่านั้น ทารกจะกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนในที่สุด

****************************


แผนงานตรวจคัดกรองสุขอนามัยแม่และเด็กตามกลุ่มวััย สนับสนุนโครงการ EWEC

21 กุมภาพันธ์ 2557

ฮอร์โมนไทรอยด์เป็นฮอร์โมนที่สำคัญต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย  ซึ่งหลั่งจากต่อมไทรอยด์ โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดจะมีผลต่อการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและเซลล์สมอง  ดังนั้นภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการของระบบประสาท การทำงานของระบบต่างๆของร่างกายและพัฒนาการทางร่างกาย อาการของโรคจะปรากฏเมื่อแรกเกิดและมักแสดงอาการเด่นชัดขึ้นเมื่ออายึมากกว่า 3 เดือน

อ่านเพิ่มเติม

           

     

"มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ" 

"รู้ทันป้องกันโรคเอ๋อและ

     โรคฟีนิลคีโตนูเรีย" 

 

 

 


โรคเอ๋อป้องกันได้...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อคือ โรคร้ายที่ทำให้อนาคตของชาติ...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อ (ภาวะขาดธัยรอยด์ฮอร์โมน) ในเด็ก...อ่านเพิ่มเติม

ตรวจคัดกรองโรคเอ๋อ...อ่านเพิ่มเติม

ลูกขี้เซา ไม่ร้อง ไม่ค่อยกินนม จะเป็นโรคเอ๋อหรือไม่...อ่านเพิ่มเติม

ป้องกันโรคเอ๋อด้วย ไอโอดีน...อ่านเพิ่มเติม

มารู้จักโรคเอ๋อกันเถอะ ...อ่านเพิ่มเติม

โรคเอ๋อและออทิสติก...อ่านเพิ่มเติม

หญิงตั้งครรภ์...ระวังภัยเงียบ ขาดไอโอดีน-ลูก"เสี่ยง" ไอคิวต่ำ...อ่านเพิ่มเติม

ระบบคัดกรองฯ

การจัดการความรู้(KM)

- เพลงจำขึ้นใจ ชมวีดิโอ

Login Form